تجمعات اعتراضی بازنشستگان و دانش آموزان برغم تمهیدات سرکوبگرانه در شهرهای مختلف کشور


«ما دیگه رأی نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم»، «مرگ بر روحانی»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد»

 

روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، برغم تمهیدات و اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در تهران و ۱۲ شهر دیگر بار دیگر به خیابان آ‌مده و نسبت به وضعیت معیشتی غیر قابل تحمل و حقوق‌های زیر خط فقر دست به اعتراض زدند. در تهران نیروهای سرکوبگر و مزدوران لباس شخصی با بسیج در مقابل سازمان تأمین اجتماعی تلاش کردند مانع شکل‌گیری تجمع بازنشستگان شوند. 

بازنشستگان در این تجمع علاوه بر تهران در شهرهای بروجرد، کرج، تبریز، مشهد، رشت، خرم آباد، سنندج، اصفهان، کرمانشاه،‌ شیراز، شوش، مرند در مقابل ادارات تأمین اجتماعی تجمع کردند. آنها شعار میدادند: «فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون»، «حقوق ما ریالیه، هزینه‌ها دلاریه»، «تأمین اجتماعی، چه اسم اشتباهی»، «بازنشسته بپا خیز علیه ظلم و ستم»، «هم کرونا هم تبعیض، کسی به فکر ما نیست»، «ما دیگه رأی نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم»، «مرگ بر روحانی» و «کارگر زندانی آزاد باید گردد». 

همزمان دانش‌آموزان برای چندمین روز متوالی در شهرهای بندرعباس، تبریز، کرمان، مشهد، قم و کرج در مقابل اداره آموزش و پرورش دست به تجمع زدند و نسبت به برگزاری حضوری امتحانات که منجر به شیوع بیشتر کرونا در بین دانش آموزان وخانواده‌هایشان میشود اعتراض کردند. آنها شعار میدادند، «امتحان حضوری نمی‌خوایم نمی‌خوایم.». نیروهای سرکوبگر انتظامی و لباس شخصی‌ها تلاش کردند مانع برگزاری این تجمعات شوند و برای جلوگیری از انتشار اخبار آن موبایل هرکسی که فیلم میگرفت را ضبط میکردند. در مشهد شماری از دانش آموزان بازداشت شدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰(۹ مه ۲۰۲۱)
 

image002 (2) 


تهران - تجمع بازنشستگان مقابل سازمان تأمین اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (2)


کرج - تجمع بازنشستگان مقابل سازمان تأمین اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

image002 (2) 

 

اصفهان - تجمع بازنشستگان مقابل سازمان تأمین اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (2)


شیراز - تجمع بازنشستگان مقابل سازمان تأمین اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

image002 (2) 

تبریز - تجمع بازنشستگان مقابل سازمان تأمین اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

image002 (2)


رشت - تجمع بازنشستگان مقابل سازمان تأمین اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (2)

سنندج - تجمع بازنشستگان مقابل سازمان تأمین اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (2)

کرمانشاه - تجمع بازنشستگان مقابل سازمان تأمین اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (2)

هشتگرد - بندرعباس - تجمع دانش‌آموزان علیه برگزاری امتحان حضوری - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰