فوران خشم قیام کنندگان عراقی در ۹ استان علیه ترورهای جنایتکارانه رژیم ولایت فقیه 

فوران خشم قیام کنندگان عراقی در ۹ استان
علیه ترورهای جنایتکارانه و اشغالگری رژیم ولایت فقیه 
به آتش کشیدن کنسولگری رژیم ‌آخوندی در کربلا 

 

 

قیام کنندگان خشمگین عراقی در بغداد و استانهای کربلا، نجف، میسان، واسط، بصره، بابل، دیوانیه و ذی‌قار در اعتراض به ترور فعال قیام ایهاب الوزنی با برگزاری تظاهرات و با آتش زدن لاستیک و بستن خیابانها و جاده های اصلی انزجار خود را از کشتار تظاهرکنندگان و ترور فعالان قیام توسط وحوش خامنه ابراز داشتند و علیه رژیم ایران و دم و دنبالچه های آن در عراق شعار دادند و به قیام خود علیه اشغالگری رژیم ولایت فقیه شدت بخشیدند. 

یک تظاهر کننده:‌ دم و دنبالچه های رژیم ایران عراق را ویران کرده اند اینها دم و دنبالچه های رژیم ایران هستند و شما در کربلا این دم و دنبالچه ها را می بینید و شناخته شده هستند داستان عتبات برای همه روشن است در عتبات آیا یک عراقی پیدا می کنید؟حتی یک عراقی هم در عتبات نیست. همه دم و دنبالچه های رژیم ایران هستند. در اربعین چه کسانی ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند؟
روزانه علیه ما کار می کنند ما را به زندان می اندازند اگر یک نفر علیه آنها حرفی بزند می ریزند به خانه اش.
 ۱۸ سال است که از این وضعیت نابسامان جانمان به لب رسیده کشور ما توسط رژیم ایران اشغال شده
از جوانان عراقی شریف و فرزندان اصیل این کشور شیوخ و عشائر همگی می خواهیم با ما قیام کنند
نگذارید کشورتان در این وضعیت باقی بماند عشایر جنوب نباید ساکت بمانند .همه چیز ما را ویران کردند
مدرسه ها را ویران کردند. آموزش را نابود کردند. دیگر منتظر چه چیزی هستید؟ آیا منتظرید تا خانه تان را روی سرتان خراب کنند چرا قیام نمی‌کنید؟ این افراد پست و فرومایه او را کشتند. ما از این دم و دنبالچه های رژیم ایران ترسی نداریم .این کشور ماست در آن پرورش یافته ایم رژیم ایران آمده و بر کشورمان چنگ انداخته بر دارایی ها و مردم و همه مقدرات کشورمان بلعیده آیا بگذاریم همه اینها را رژیم ایران بخورد و ببلعد؟ هیچ کس زیر بار این حرف نخواهد رفت.