نروژ - تظاهرات درمحکومیت سیرک انتخاباتی خامنه‌ای - رای ما سرنگونی

روز جمعه ۳۰ اردیبهشت جمعی از ایرانیان آزاده در اسلو با برگزاری یک تجمع در مقابل پارلمان نروژ نمایش و سیرک انتخاباتی خامنه‌ای و کاندیداتوری آخوند جلاد رئیسی از مسولین اعدامها و قتل عام مجاهدین در تابستان ۶۷ را محکوم کردند.

 

 

تظاهرات در نروژ-1  تظاهرات در نروژ-1

تظاهرات در نروژ-1تظاهرات در نروژ-1تظاهرات در نروژ-1

تظاهرات در نروژ-1