تظاهرات اشرف‌نشانان در شهرهای آلمان و سوئد - محکومیت سیرک انتخابات رژیم آخوندی

اشرف‌نشانان در کارزار جهانی تحریم سیرک انتخابات خامنه‌ای و کاندیداتوری جلاد قتل‌عام۶۷ ابراهیم رییسی را  در سراسر جهان محکوم کردند.

 

برلین

تحریم انتخابات آخوندها-1

تحریم انتخابات آخوندها-1 تحریم انتخابات آخوندها-1

هامبورگ

تحریم انتخابات آخوندها-1

تحریم انتخابات آخوندها-1

تحریم انتخابات آخوندها-1تحریم انتخابات آخوندها-1

 

مونیخ

اشتوتگارت

تحریم انتخابات -21 تحریم انتخابات -21

تحریم انتخابات -21

تحریم انتخابات -21

یوتوبریتحریم انتخابات آخوندها-1

تحریم انتخابات آخوندها-1

تحریم انتخابات آخوندها-1

 

استکهلم

تحریم انتخابات آخوندها-1