انتخابات فضاحت اصلاح‌طلبان در حافظه تاریخی مردم ـ پیدا کردن کلید حل مشکلات