تظاهرات در اسلو - محکوم کردن سیرک انتخابات رژیم آخوندی

 

جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت روز جمعه در یک تجمع در مقابل پارلمان نروژ نمایش انتخاباتی رژیم آخوندی و نامزدی جلاد قتل‌عام مجاهدین دژخیم ابراهیم رئیسی را محکوم کردند.

 

 

تظاهرات نروژ تحریم انتخابات-2 تظاهرات نروژ تحریم انتخابات-2

تظاهرات نروژ تحریم انتخابات-2تظاهرات نروژ تحریم انتخابات-2تظاهرات نروژ تحریم انتخابات-2تظاهرات نروژ تحریم انتخابات-2