سوئد - یوتوبری- محکومیت سیرک انتخابات خامنه‌ای

 

جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در یوتوبری با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر‌ سیرک انتخاباتی خامنه‌ای و نامزدی جلاد قتل‌عام  دژخیم رئیسی را محکوم کردند.

 

 

تظاهرات در سوید تحریم انتخابات-1 (1) تظاهرات در سوید تحریم انتخابات-2 (1) تظاهرات در سوید تحریم انتخابات-3 (1) تظاهرات در سوید تحریم انتخابات-4