آمستردام - کارزار جهانی محکومیت سیرک انتخاباتی رژیم آخوندی

 

جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در آمستردام در کارزار جهانی تحریم سیرک انتخابات رژیم آخوندی، با برگزاری یک تظاهرات و راهپیمایی نمایش قلابی انتخاباتی فاشیسم مذهبی را تحریم و محکوم کردند.

 

 

تحریم انتخابات قلابی خامنه‌‌ای-2 تحریم انتخابات قلابی خامنه‌‌ای-3 تحریم انتخابات قلابی خامنه‌‌ای-4 تحریم انتخابات قلابی خامنه‌‌ای-5 تحریم انتخابات قلابی خامنه‌‌ای-6 تحریم انتخابات قلابی خامنه‌‌ای-7