محکومیت سیرک انتخاباتی رژیم آخوندی توسط ایرانیان آزاده در نروژ

جمعی از اشرف‌نشانان و ایرانیان آزاده در اسلو، روز جمعه با برگزاری یک تظاهرات در مقابل پارلمان نروژ، با شعار «رای ما سرنگونی» سیرک انتخاباتی و شعبده‌بازی انتخاباتی خامنه‌ای را محکوم کردند.

 

 

تحریم انتخابات در نروژ-2 تحریم انتخابات در نروژ-3 تحریم انتخابات در نروژ-4 تحریم انتخابات در نروژ-5 تحریم انتخابات در نروژ-6 تحریم انتخابات در نروژ-7