مونترال - کارزار جهانی ایرانیان آزاده تحریم انتخابات قلابی آخوندی

 

در ادامه کارزار جهانی تحریم سیرک انتخابات خامنه‌ای، جمعی از ایرانیان آزاده در مونترال با برگزاری یک تجمع، اعتراض خود را به این شعبده مسخره انتخاباتی اعلام کردند.

 

 

تظاهرات مونترال-2 تظاهرات مونترال-3