خیزش در خوزستان - شعارهای مرگ برخامنه‌ای - پیام خانم مریم رجوی

 

 

 

خیزش مردم ایذه در تداوم و گسترش قیام تشنگان در خوزستان با شعارهای «مرگ بردیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای» نقطه اوجی بود که رژیم ولایت فقیه و پاسداران جنایتکار را سراسیمه کرد. آن هم در حالی که شعله‌های خشم و اعتراض در متروی کرج با شعار سپاهی حیا کن مملکتو رها کن و در متروی صادقیه تهران با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه دشمن را وحشت‌زده کرده بود.

 

پاسداران و مزدوران سرکوبگر با هجوم به تظاهر کنندگان در ایذه، شماری از آنان را دستگیر کردند، اما این یورشها خشم مردم را مضاعف کرد و آنها با شعار «بختیاری باعرب، اتحاد اتحاد»، «توپ تانک فشفشه خامنه‌ای باید کشته شه» به مقابله پرداختند.

مزدوران با پرتاب گاز اشک‌آور و اسپری فلفل و آتش گشودن تلاش کردند جمعیت را متفرق کنند اما جوانان غیور ایذه با پرتاب سنگ و جنگ و گریز به مقابله برخاستند و خودروهای مزدوران سرکوبگر را به آتش کشیدند.

گزارشها حاکیست که حملات و شلیک‌های نیروهای سرکوبگر چند شهید و مجروح جای گذاشته است.

خانم مریم رجوی با سلام بر شهیدان خوزستان، و قیا‌م‌آفرینان آب و آزادی گفت: در حاکمیت تبهکار آخوندها مردم ایران دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و برای حقوق مسلم خودشان، آب، نان و آزادی و حاکمیت مردم تا به آخر می‌ایستند. خامنه‌ای به جای باز کردن آبی که سپاه پاسداران بر روی مردم بسته است، آتش به روی مردم باز می‌کند. این صدای تمام مردم ایران است که در ایذه، اهواز و سوسنگرد فریاد می‌زنند مرگ بر خامنه‌ای و در خرم‌آباد، تهران و کرج بازتاب می‌شود

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت تأکید کرد جوانان ما در سراسر ایران به حمایت از خوزستان به‌پاخاسته برمی‌خیزند، به حمایت از اهواز، ایذه، سوسنگرد، خرمشهر، رامشیر، آبادان، بهبهان، ویس، دارخوین، ماهشهر و دزفول تا نیروهای سرکوبگر را متفرق و متشتت کنند و مانع از کشتار فرزندان مردم ایراندر خوزستان شوند.