کارزارجهانی تظاهرات ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

 

 

روز سه شنبه ۱۲ مرداد، ایرانیان آزاده ، حامیان مقاومت در کشورهای مختلف جهان سلسله تظاهراتهایی را در بیش از ۱۵کشور در حمایت و همبستگی با قیام مردم ایران و مقاومت ایران برگزار کردند.

تورنتو

تظاهرات علیه رییسی در تورنتو-1

تظاهرات علیه رییسی در تورنتو-2  

تظاهرات علیه رییسی در تورنتو-3 

تظاهرات علیه رییسی در تورنتو-4 

 

لاهه

هلند تظاهرات علیه رئیسی جلاد-1 

هلند تظاهرات علیه رئیسی جلاد-2 

هلند تظاهرات علیه رئیسی جلاد-3 

استکهلم

سوید تظاهرات علیه رییسی-1 

سوید تظاهرات علیه رییسی-2 

سوید تظاهرات علیه رییسی-3 

واشنگتن

تظاهرات واشنگتن-1 

تظاهرات واشنگتن-2 

اسلو

تظاهرات علیه رییسی در نروژ-1 

تظاهرات علیه رییسی در نروژ-2 

تظاهرات علیه رییسی در نروژ-3 

پاریس

تظاهرات پاریس 

تظاهرات پاریس-2 

تظاهرات پاریس-3 

برلین

تظاهرات برلین -1 

تظاهرات برلین -2 

تظاهرات برلین -3 

تظاهرات برلین -4 

کپنهاگ

تظاهرات علیه رییسی در کپنهاگ-1 

تظاهرات علیه رییسی در کپنهاگ-2 

تظاهرات علیه رییسی در کپنهاگ-3 

تظاهرات علیه رییسی در کپنهاگ-4 

ملبورن

ملبورن  استرالیا

لندن

تظاهرات لندن 

رم

تظاهرات رم -1 

تظاهرات رم -2 

تظاهرات رم -3 

 

بروکسل

تظاهرات بروکسل -1 

تظاهرات بروکسل -2 

لاهه

تظاهرات هلند 

برلین

مونستر

برن - سوئیس

تظاهرات سوییس برن