تظاهرات بستگان مجاهدان قتلَ‌عام شده در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم

 

 

ایرانیان آزاده و بستگان مجاهدان سربه‌دار روز سه‌شنبه ۹شهریور تظاهراتی را در مقابل پارلمان سوئد همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری برگزار کردند.

تظاهرات کنندگان خواستار محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد و اژه‌ای به جرم ارتکاب به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در قتل‌عام ۶۷ شدند. 

تظاهرات در سوید-2 

تظاهرات در سوید-3 

تظاهرات در سوید-5