ادامه تظاهرات بستگان مجاهدان قتلَ‌عام شده در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم

 

 

 

همزمان با ادامه دادگاه دژخیم حمید نوری، جمعی از ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین خلق در استکهلم سوئد صبح جمعه اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان با سردادن شعارها خواستار به محاکمه کشیده شدن آمران و عاملان قتل‌عام سال۶۷ هستند.

تظاهرات در سوید-2 

تظاهرات در سوید-3 

تظاهرات در سوید-5