تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم در اعتراض به قتل‌عام زندانیان سیاسی مجاهد درتابستان۶۷

 

 

 

جمعی از هواداران مجاهدین وایرانیان آزاده در استکهلم روز پنجشنبه ۱۸ شهریور همزمان با ادامه دادگاه دژخیم حمید‌ نوری به تظاهرات علیه این جنایتکار و  دژخیم و تمامی عاملان و آمران قتل‌عام سی هزار سر به‌دار مجاهد پرداختند.

تظاهرات استکهلم دژخیم حمیدنوری-4 تظاهرات استکهلم دژخیم حمیدنوری-3 تظاهرات استکهلم دژخیم حمیدنوری-2 تظاهرات استکهلم دژخیم حمیدنوری-1