ضرب و شتم وحشیانه جوانی که قصد خودکشی داشته  توسط مزدوران نیروی انتظامی + فیلم - پیام خانم مریم رجوی

هموطن:... نامفهوم ...:.داشت خودکشی می کرد که خوشبختانه نجاتش داد این پلیسه. معتاده خانواده اش زنگ زده خیلی اذیتش کردن خانواده ... معتاده .... بنده خدا معتاده مریضه دیگه چکارش دارند اینکه بنده خدا خودش وایستاده آه واقعا شرم بر شما باد معتاده چکار دارین چه جرمی داره .. را هم اینطوری نکشتن وای وای وای .. .. نامفهوم ...:.

خانم مریم رجوی: انتشار کلیپ لرزاننده لگدکوب کردن جوان مستاصلی که در تهران قصد خودکشی داشت توسط وحوش نیروی انتظامی خامنه‌ای، وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌کند. از ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواهان رسیدگی فوری به‌وضع و حال این جوان هستم.