ژنو- تظاهرات ایرانیان آزاده - کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل‌عام زندانیان مجاهد

 

جمعی از ایرانیان آزاده در ژنو روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور با برگزاری تظاهرات در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل در میدان ناسیونال، از جنبش جهانی دادخواهی قتل عام سی هزار زندانی مجاهد در تابستان ۶۷ حمایت کردند.