تظاهرات ایرانیان آزاده در وین همزمان با اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

شعارهای ایرانیان آزاده در تظاهرات:‌

با اتمی بی اتمی حکومت آخوندی سرنگون سرنگون

اتمی آخوندی ضد خلق ایران است

تا این رژیم رو کاره بمب اتم تو راهه 

دستی که امروز تویه دست ملاست اونهم شریک جرم این آخوندهاست 

تروریسم آخوندی عامل فقر ملت 

تنها ره رهایی قیام و سرنگونی 

فریاد هر ایرانی مرگ بر خامنه ای رئیسی 

محاکمه جلادان خواسته خلق ایران 

ملت یادش نرفته رئیسی قاتل ۶۷- ای جلاد ننگت باد ای جلاد مرگت باد 

رئیسی جنایت پیشه محاکمه در پیشه