ادامه تظاهرات هواداران سازمان مجاهدین در دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ در استکهلم

 

 

 

 

هواداران سازمان مجاهدین و ایرانیان آزاده در استکهلم در دادخواهی مجاهدین قتل‌عام شده در سال ۶۷ در برابر دادگاه دژخیم حمید نوری دست به تظاهرات زدند.

شاهد امروز دادگاه نصرالله مرندی از زندانیان سیاسی سابق و از شاهدان قتل‌عام ۶۷ و نقش دژخیم حمید نوری در این جنایت است.