نامه ۱۶۰ تن زندانیان سیاسی از بند رسته از زندانهای رژیم خمینی به رئیس جمهور آمریکا

نامه ۱۶۰ تن زندانیان سیاسی از بند رسته از زندانهای رژیم خمینی
و شماری از خانواده هایشان به رئیس جمهور آمریکا در مورد رئیسی جلاد۶۷
ضرورت محکوم کردن خامنه ای و رئیسی و قتل عام زندانیان سیاسی
 به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت 

بیش از۱۶۰ تن از زندانیان سیاسی از بند رسته اززندانهای رژیم خمینی و شماری از خانوادهایشان در امریکا در نامه یی خطاب به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تعهد دولت آمریکا برای قرار دادن حقوق بشر در محور سیاست خارجی ایالات متحده، نوشتند: هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرصتی است که شما بتوانید چنین تعهدی را در صحنه جهانی در مورد ایران به نمایش بگذارید. ما به عنوان ایرانیان مقیم امریکا که زندانیان سیاسی بوده ایم یا عزیزانمان به دلیل اتهامات سیاسی در رژیم استبدادی در ایران در زندان های این رژیم به شهادت رسیده یا زندانی هستند، از شما می خواهیم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور رژیم ‌آخوندها را به دلیل نقش کلیدی اش در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ که یک جنایت علیه بشریت است محکوم کنید. رئیسی مسئول قتل، زندان و شکنجه عزیزان ماست.
در تابستان سال ۱۳۶۷ رئیسی عضو کمیسیون مرگ برای کشتار بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی بود. این قتل عام به دستور خمینی انجام شد که اعضا و حامیان جنبش اصلی اپوزیسیون ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران را هدف قرار داد. بستگان ما در ایران که عزیزانشان به شهادت رسیدند در سه دهه گذشته به دنبال حقیقت و عدالت بوده اند اما تلاشهای انها به نتیجه ای نرسیده است. در طول سالها، رژیم برای کتمان یا منحرف کردن حقیقت درباره قتل عام ۱۳۶۷ و قربانیان آن دست به اقدامات غیر انسانی و غیرقانونی زده است. این اقدامات شامل تخریب گورهای دسته جمعی که اجساد عزیزان ما در آنجا دفن شده بود، رفتاری ضد انسانی با بستگان قربانیان و کتمان وابستگی سیاسی آنها به مجاهدین خلق است. رئیسی در مرکز همه این اقدامات ضد انسانی و ضد اخلاقی بوده است.
عفو بین الملل گزینش رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید رژیم ایران را ضربه ای برای حقوق بشر اعلام کرده و خواستار تحقیق درباره نقش او در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ شده است. عفو بین الملل گفت: "اکثر قربانیان، وابسته به مجاهدین خلق بودند. و افزود: "شرایط پیرامون سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد آنها تا به امروز به طور سیستماتیک توسط مقامات رژیم ایران پنهان شده است و این به منزله جنایات علیه بشریت است." 
 اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین الملل در بیانیه ای گفت: "ما همچنان خواستار تحقیق درباره ابراهیم رئیسی به دلیل دخالت وی در جنایات گذشته و جنایات ادامه دار کنونی تحت قوانین بین المللی، از جمله توسط دولتهایی هستیم که صلاحیت قضاوت جهانی دارند."
درخواست ما برای حسابرسی و عدالت همچنین توسط قطعنامه شماره ۱۱۸ مجلس نمایندگان ‌آمریکا، با اکثریت قوی دو حزبی ۲۵۰ نماینده کنگره، حمایت می شود. این قطعنامه، بدون هیچ گونه ابهام، از دولت شما می خواهد از "ایجاد تحقیقات بین المللی حول کشتارهای سال ۱۳۶۷ حمایت کند." 
سخنرانی آتی شما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرصتی حیاتی برای آغاز این فراخوان برای تحقیق و جلوگیری از کشتارهای بیشتر در ایران است. ما از شما می خواهیم که پژواک صدای مردم ایران باشید که به نحوی بی سابقه انتخابات اخیر رژیم آخوندها(برای تحمیل رئیسی) را بایکوت کردند و خواستار یک جمهوری دموکراتیک، براساس جدایی دین و دولت و یک ایران غیر اتمی هستند. 
ما امضا کنندگان نامه معتقدیم که این، یک گام مهم برای ایالات متحده است تا حقوق بشر و دموکراسی را به عنصر اصلی سیاست خود در مورد ایران تبدیل کند.