فعالیت‌های کانون‌های شورشی - به آتش کشیدن نمادهای جهل و سرکوب رژیم آخوندی

 

 

پاسخ فرزندان ایران در موسسان پنجم ارتش آزادی به سرکوب سوختبران در سیستان و بلوچستان

 

 

کنارک(سیستان و بلوچستان) ـ آتش زدن جاده  با شعار : مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی --مرگ بر رئیسی، ‌مرگ بر رئیسی، ‌مرگ بر خامنه‌ای

بلوچستان بیداره خامنه‌ای حرامزاده- از شاه و شیخ بیزاره- مرگ بر اصل ولایت فقیه- مرگ بر رئیسی قاتل مرگ بر خامنه‌ای - درود بر رجوی

بوکان : مرگ بر خامنه‌ای، ‌کانونهای شورشی آماده تهاجم

-  آتش زدن جاده  با شعار: مؤسسان پنجم آماده تهاجم

قم ـ آتش زدن جاده : قم -ورودی قم – مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی- مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مشهد‌ـ پایگاه  ضد مقاومت پویندگان چمران آتش زدن درب پایگاه و تابلو آن