تظاهرات ایرانیان آزاده در برلین و کلن - محکومیت رئیسی جلاد رئیس‌جمهور قاتلان

 

 

جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در برلین و کلن همزمان با سخنرانی آنلاین جلاد رئیسی در سازمان ملل، در یک کارزار اعتراضی جهانی تظاهرات‌ سراسری برگزار کردند. و خواهان محکومیت و محاکمه بین‌المللی این دژخیم شدند.

 

 

برلین

تظاهرات برلین-7 تظاهرات برلین-6 تظاهرات برلین-5 تظاهرات برلین-4 تظاهرات برلین-3 تظاهرات برلین-2 

 

کلن

تظاهرات جنبش دادخواهی کلن-3 تظاهرات جنبش دادخواهی کلن-5 تظاهرات جنبش دادخواهی کلن-1 تظاهرات جنبش دادخواهی کلن-4 تظاهرات جنبش دادخواهی کلن-2