کارزار جهانی تظاهرات علیه رئیسی جلاد در دانمارک

 

 

جمعی از ایرانیان آزاده در کپنهاگ با برگزاری یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان عفو بین‌الملل خواستار محکومیت بین‌المللی رئیسی جلاد از آمران اصلی قتل‌عام زندانیان مجاهد در تابستان۶۷ شدند.

 

تظاهرات در دانمارک علیه رییسی جلاد-2 

تظاهرات در دانمارک علیه رییسی جلاد-3