تظاهرات ایرانیان آزاده در اتاوا - فراخوان برای محاکمه رئیسی جلاد رئیس‌جمهور قاتلان

 

 

در ادامه کارزار جهانی جنبش دادخواهی و  فراخوان برای محاکمه رئیسی جلاد رئیس ‌جمهور قاتلان و از قاتلام مجاهدین در قتل عام ۶۷جمعی از ایرانیان آزاده در اتاوا در مقابل پارلمان فدرال تظاهرات کردند.

 

تظاهرات کانادا-2 تظاهرات کانادا-4 تظاهرات کانادا-3