سوئد- تظاهرات علیه جلاد رئیسی رئیس جمهور قاتلان

 

 

جمعی از ایرانیان آزاده در یوتوبری در حمایت از اعتراضات سراسری معلمان و فرهنگیان، یک تظاهرات در مرکز شهر برگزار کردند.

شرکت کنندگان خواستار محکومیت بین‌المللی قاتل‌ مجاهدین در قتل عام ۶۷، جلاد رئیسی، رئیس جمهور قاتلان شدند.

تظاهرات علیه رئیسی-4 تظاهرات علیه رئیسی-2 تظاهرات علیه رئیسی-3