تظاهرات ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف- فراخوان برای محاکمه رئیسی جلاد

 

 

 

ایرانیان آزاده، هواداران مجاهدین در کشورهای مختلف، با برگزاری تظاهرات برای جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام تابستان ۶۷، از مجامع بین‌المللی خواهان محاکمه دژخیم رئیسی جلاد رئیس‌جمهور قاتلان و مجاهدین در تابستان ۶۷ شدند.