تظاهرات هواداران مجاهدین در استکهلم، همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری

 

 

 

 تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین خلق در دادخواهی قتل‌عام ۳۰هزار شهید در استکهلم برگزار شد. این تظاهرات همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری برگزار می‌شد و تظاهرکنندگان یک صدا به دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ شعار می‌دادند.