دومین روز تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده علیه اعدام به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام

 

 

 

ایرانیان آزاده، هواداران سازمان مجاهدین، برای دومین روز متوالی با برگزاری تظاهرات‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی، خواهان محکومیت سران رژیم آخوندی به‌خاطر جنایت علیه بشریت و اعدام‌های فزاینده در ایران شدند.

رم

تظاهرات علیه رییسی-4 تظاهرات علیه رییسی-2 تظاهرات علیه رییسی-3 اسلو

تظاهرات علیه اعدام نروژ-6 تظاهرات علیه اعدام نروژ-3 تظاهرات علیه اعدام نروژ-2 تظاهرات علیه اعدام نروژ-5 تظاهرات علیه اعدام نروژ-4 تظاهرات علیه اعدام نروژ-1 

مونترال

لس‌‌آنجلس

کپنهاگ

تظاهرات علیه اعدام کپنهاگ-3 تظاهرات علیه اعدام کپنهاگ-2 تظاهرات علیه اعدام کپنهاگ-1 تظاهرات علیه اعدام کپنهاگ-4 

ژنو -میدان ناسیونال

مقابل مقر اروپایی ملل‌متحد

تظاهرات علیه اعدام سوییس-1 تظاهرات علیه اعدام سوییس-3 تظاهرات علیه اعدام سوییس-4 تظاهرات علیه اعدام سوییس-2یوتوبری

تظارات یوتوبری-1 تظارات یوتوبری-6 تظارات یوتوبری-5 تظارات یوتوبری-3 تظارات یوتوبری-2 تظارات یوتوبری-4