ربات سلامی و فتوشاپ ولایت در برنامه آفساید ـ پشت پرده عکسهای جعلی علیه مجاهدین