پیام خانم مریم رجوی به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام