شهادت دادن سید حسین سید احمدی از اشرف۳ آنلاین از دادگاه دورس درآلبانی با دادگاه استکهلم

  • جلسه بعدازظهر (سه شنبه۲۰مهر۱۴۰۰) دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل عام۶۷ به ‌شهادت دادن برادر مجاهد سید حسین سید احمدی از اشرف ۳ اختصاص داشت که به‌صورت آنلاین از دادگاه دورس در آلبانی به‌دادگاه سوئد وصل شد.
  • دو تن از برادران مجاهد خلق سید حسین سید احمدی، مجاهدان شهید سید محسن سید احمدی و سید محمد سید احمدی در جریان قتل عام ۶۷ در گوهردشت و زندان اوین و همسر یکی از برادرانش به‌دست دژخیمان خمینی به شهادت رسید‌ه‌اند
  • سید علی سید احمدی، برادر دیگر سید حسین، در جریان حمله مزدوران رژیم به‌اشرف در ۱۰ شهریور سال ۹۲ به‌طرز وحشیانه‌یی اعدام شد و به شهادت رسید
  • مجاهد قهرمان فاطمه ابوالحسنی همسر سیدعلی سید احمدی نیز بدست دژخیمان رژیم آخوندی به شهادت رسید
  • مجاهد شهید سید محمد سید احمدی ۲۸ ساله در حالی‌که به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود و ۷ سال آن‌را سپری کرده بود در جریان قتل عام۶۷ در زندان اوین بر نام مجاهدین پای فشرد و توسط دژخیمان سر‌به‌دار شد 
  •  مجاهد قهرمان سید محسن سید احمدی در آذر۱۳۵۹ دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد اما رژیم از آزادی وی خودداری کرد و در حالی‌که ۷سال از پایان حکمش می‌گذشت در ۸ مرداد ۶۷ جزء اولین گروه از زندانیان گوهردشت در مقابل هیأت مرگ قرار گرفت و با دفاع قهرمانانه از آرمانهای مجاهدین خلق، سرفرازانه سربه‌دار شد
  • مزار دو مجاهد قهرمان سربه‌دار سید محسن و سید محمد سید احمدی در بهشت زهرا است