فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

 

نصب پوستر مسعود و مریم رجوی با شعار در سراسر ایران زمین زمان برخاستن است 

 

 

 

تهران - نصب پوستر: مسعود رجوی: بر اهریمنان عمامه‌دار و پاسداران و اطلاعاتیها و مزدورانشان سیل آتش سزاست

تهران - نصب پوستر: مریم رجوی: شما جوانان جسور وقتی که متشکل می شوید نقش تعیین‌کننده دارید

سمنان - نصب تراکت مریم رجوی

اهواز - نصب تراکت مسعود رجوی در هفت مهر ماه به‌مناسبت اعدام عباسقلی صالحی

تهران - دیوارنویسی با شعار: دمکراسی آزادی با مریم رجوی

تهران - دیوارنویسی با شعار: جمهوری دموکراتیک با مریم رجوی

مشهد - نصب تراکت: دمکراسی آزادی با مریم رجوی