شهادت دادن برادر مجاهد سید جعفر میرمحمدی از اشرف ۳ به‌صورت آنلاین از دادگاه دورس با دادگاه استکهلم در سوئد  

 

 

  • شهادت دادن برادر مجاهد سید جعفر میرمحمدی از اشرف ۳ به‌صورت آنلاین از دادگاه دورس با دادگاه استکهلم در سوئد

 

  • برادر سید جعفر میر محمدی، قهرمان شهید مجاهد خلق سید عقیل میرمحمدی دانشجوی علوم سیاسی، از زندانیان سرفراز و سرموضع بود که در قتل عام ۶۷ در برابر جلادان هیأت مرگ در زندان گوهردشت کرج از نام و آرمان مجاهدین خلق ایران دفاع کرد و پس از ۷ سال مقاومت در برابر شکنجه و زندان سربه‌دار شد

 

  • سه تن دیگر از بستگان مجاهد خلق سید جعفر میرمحمدی، میلیشیای مجاهد خلق فاطمه رحیمی و مجاهدان دلیر یارعلی و حسینعلی حاجیان در سالهای ۶۰ و ۶۱ در قائمشهر و تهران به‌دست پاسداران و دژخیمان خمینی به شهادت رسیدند

 

  • میلیشیای قهرمان فاطمه رحیمی در اردیبهشت سال۶۰ در جریان رویارویی مجاهدین دربرابر حملات وحشیانه پاسداران جهل و جنایت در قائم شهر در حین فروش نشریه همراه با همرزم دلیرش سمیه نقره خواجا با شلیک پاسداران جنایتکار خمینی به شهادت رسید

 

  • قهرمان مجاهد خلق یارعلی حاجیان از فرماندهان دلیر هنگ حنیف در سال ۶۱ در تهران در یک درگیری مسلحانه با پاسداران جنایتکار خمینی جلاد به شهادت رسید

 

  • مجاهد پاکباز و دلاور حسینعلی حاجیان دانشجوی حقوق دانشگاه تهران در آبان ۶۱ در زیر شکنجه دژخیمان خمینی در تهران به شهادت رسید

 

  • برادر مجاهد جعفر میرمحمدی که به‌صورت آنلاین از دادگاه دورس با دادگاه استکهلم در سوئد شهادت داد از ۴۳سال پیش همراه و در صفوف مجاهدین در نبرد با دیکتاتوری آخوندی برای آزادی خلق و میهن بوده است