تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم

 

 

 

ادامه تظاهرات ایرانیان آزاده و خانواده‌های شهدای قتل‌عام مجاهدین و یاران مقاومت در مقابل دادگاه دژخیم حمیدنوری در استکلهم روز سه شنبه ۲۷ ادامه داشت.