تصمیم رسمی دادستانی فدرال سوئیس در مورد شروع تحقیقات و رسیدگی مجدد به پرونده ترور دکتر کاظم رجوی

تصمیم رسمی دادستانی فدرال سوئیس

در مورد شروع تحقیقات و رسیدگی مجدد

به پرونده ترور دکتر کاظم رجوی

در چارچوب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی مجاهدین

 

 

برن، ۱۴اکتبر ۲۰۲۱

حکم گسترش تحقیقات و از سرگیری پرسدور

ماده ۳۱۱ بند ۲ از آئین دادرسی کیفری در ارتباط با مواد ۳۰۹ بند ۳ و ماده ۲۳ از بند ۱

تحت پیگیردها: ‌

 • علی فلاحیان
 • صادق بابایی
 • علیرضا بیانی همدانی
 • سعید دانش
 • علی هادوی
 • سعید همتی
 • محمدرضا جازری
 • علی کمالی
 • علی مصلحی عراقی
 • ناصرپورمیرزایی
 • محسن پورشافعی
 • محمد سعید رضوانی
 • محمود سجادیان
 • یدالله صمدی

 

جرائم: نسل‌کشی (ماده ۲۶۴ CP) | جنایت علیه بشریت (ماده ۲۶۴-آ CP )

با در نظر گرفتن تصمیم شعبه شکایات در دادگاه کیفری فدرال مورخ ۲۳سپتامبر ۲۰۲۱، دادستان فدرال تصمیم می‌گیرد که: ‌

-تحقیقاتی که تا به‌امروز تحت عنوان قتل دنبال می شد به جرایم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت گسترش می‌یابد؛ و

-با توجه به این‌که تا آنجا که به جرایم مورد نظر برمی گردد، این منحصراً در حوزه صلاحیت فدرال قرار می‌گیرد، تحقیقاتی که تاکنون توسط دادستانی استان وو دنبال می‌شد از این پس توسط دادستانی فدرال سوئیس پیگیری می‌شود.

در پی صدور حکم دادستان فدرال در سوئیس وکیل مجاهدین و دکتر صالح رجوی درخواست کرد احکام جلب جنایتکاران فوق‌الذکر مجدداً بایستی برقرار شود و اتهامات آنها به روز گردد.

پیام مسعود رجوی-1 

پیام مسعود رجوی-2