به آتش کشیدن خودروی ون متعلق به هواداران مجاهدین

در نخستین دقایق بامداد امروز دوشنبه سوم آبان (۲۵ اکتبر ۲۰۲۱) خودروی ون باری متعلق به هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران که در مقابل منزل آقای حسین عبدی در منطقه ولینگبی استکهلم پارک شده بود، به آتش کشیده شد. این خودرو در سه ماه گذشته مستمراً تدارکات و مواد غذایی برای آکسیون ایرانیان که همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم برگزار میشود منتقل میکرده است. 
مشاهدات اولیه نشان میدهد که حمله به این خودرو از قبل برنامه ریزی شده و در آن از مواد آتش زا استفاده شده و در اثناء آتش‌سوزی یک صدای انفجار هم شنیده شده است. همچنین خودروی سواری یکی از اهالی هم که در کنار ون مزبور پارک شده بود به آتش کشیده شده است. 
درست یک ماه پیش در روز ۲ مهر امیر عبداللهیان وزیر خارجه رئیسی در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در باره محاکمه دژخیم حمید نوری به وزیر خارجه سوئد گفت:«گروهک تروریستی منافقین در پشت پرده این پرونده سازی و توطئه قرار دارد... کلیه مدارک و ادعاهای مطروحه در این دادگاه از سوی گروهی شهره به دروغ و مکر، ساخته و پرداخته شده است، که این امر بی اعتباری و اهداف سیاسی این پروسه را نشان می‌دهد». یک ماه قبل از آن نیز سخنگوی وزارتخارجه رژیم گفته بود: «دولت سوئد و دادگاه سوئدی باید بداند که بخشی از یک ماشین تبلیغاتی مجاهدین شده...» و تهدید کرد «ما از همه ابزارهای دیپلماتیک خودمان برای احقاق حقوق ایشان و استیفای حقوق ایشان (دژخیم نوری) طبیعتاً استفاده خواهیم کرد».
بدیهی است تنها طرفی که در سوئد با مجاهدین و هواداران و تظاهرات روزانه آنها در برابر دادگاه دشمنی دارد، فاشیسم دینی حاکم بر ایران و مزدوران و اجیرشدگان این رژیم هستند. مقاومت ایران از پلیس و مقامات قضایی ذیربط خواستار تحقیق در این باره و انتشار نتیجه تحقیقات برای اطلاع عموم است. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳ آبان ۱۴۰۰ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۱)

n3