تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در استکهلم

همزمان با سی و سومین جلسه دادگاه دژخیم حمید نوری هموطنان آزاده و بستگان شهیدان سر به دار در مقابل دادگاه در استکهلم دست به تظاهرات زدند و در سخنرانی‌ها و شعارهایشان خواستار محاکمه مسئولان و عاملان و آمران قتل عام ۶۷ از جمله خامنه ای و رئیسی جلاد ۶۷ و آخوند اژه ای شدند.