تظاهرات ایرانیان آزاده علیه رئیسی جلاد - فراخوان برای محاکمه بین‌المللی

 

 

ایرانیان آزاده، هواداران مجاهدین خلق ایران در کشورهای مختلف جهان در کاراز جهانی فراخوان برای محاکمه بین‌المللی رئیسی جلاد تظاهرات برگزار کردند.

 

کانادا - اتاوا - مقابل پارلمان فدرال

 تظاهرات ایرانیان علیه رئیسی-3تظاهرات ایرانیان علیه رئیسی-2

 

یوتوبری - سوئد

تظاهرات ایرانیان علیه رئیسی-5 تظاهرات ایرانیان علیه رئیسی-4

تظاهرات ایرانیان علیه رئیسی-6