تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در گلاسگو

 

 

 

تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین خلق ایران در اعتراض به جنایات رژیم و فراخوان به محاکمه رئیسی، هم‌زمان با کنفرانس آب و هوا در گلاسگو - ۱۰آبان۱۴۰۰ 

سترون استیونسون در تظاهرات گلاسکو گفت: در تهران اکنون وحشت شدیدی در رابطه با سفرهای رئیسی وجود دارد، زیرا ما قبلاً از پلیس اسکاتلند خواستیم ابراهیم رئیسی را در صورت ورود به گلاسکو دستگیر کنند. ولی او ترسید و تصمیم گرفت به اینجا نیاید. این یک پیروزی برای ماست. رئیسی می‌داند که به‌خاطر جنایاتی که علیه بشریت مرتکب شده و به‌عنوان یک جلاد نخواهد توانست بسادگی به کشورهای جهان برود.

تظاهرات ایرانیان در گلاسگو-2 (1) 

تظاهرات ایرانیان در گلاسگو-4  

تظاهرات ایرانیان در گلاسگو-3