کارزار جهانی تظاهرات ایرانیان - گرامیداشت قیام آبان - فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد

 

 

 

ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در کشورهای مختلف با برگزاری تجمعات و تظاهرات، سالگرد قیام آبان را گرامی داشتند و خواستار محاکمه سران رژیم ضدبشری ولایت فقیه بویژه خامنه‌ای و رئیسی جلاد شدند.

 

این کارزار بین‌المللی در شهرهای مختلف آلمان، هلند،‌نروژ، سوئد، دانمارک، فرانسه، کانادا(مونترال، اتاوا، تورنتو)، بلژیک، سوئیس و ...برگزار شد.

 

بروکسل

گرامیداشت قیام آبان بروکسل-1 گرامیداشت قیام آبان بروکسل-4 گرامیداشت قیام آبان بروکسل-2 گرامیداشت قیام آبان بروکسل-3 گرامیداشت قیام آبان بروکسل-5 

اسلو - مقابل پارلمان نروژ

تظاهرات در نروژ علیه رییسی جلاد-4 تظاهرات در نروژ علیه رییسی جلاد-3 تظاهرات در نروژ علیه رییسی جلاد-2 تظاهرات در نروژ علیه رییسی جلاد-1 

آمستردام

تظاهرات علیه رییسی جلاد در هلند-1 تظاهرات علیه رییسی جلاد در هلند-3 تظاهرات علیه رییسی جلاد در هلند-2 تظاهرات علیه رییسی جلاد در هلند-4 

یوتوبری - سوئد

تظاهرات ایرانیان علیه رییسی جلاد در سوئد-3 تظاهرات ایرانیان علیه رییسی جلاد در سوئد-1 تظاهرات ایرانیان علیه رییسی جلاد در سوئد-4 تظاهرات ایرانیان علیه رییسی جلاد در سوئد-2 

کلن

تظاهرات علیه رییسی در کلن-1 تظاهرات علیه رییسی در کلن-2 

فرانکفورت

تظاهرات فرانکفورت علیه رییسی-1 تظاهرات فرانکفورت علیه رییسی-3 تظاهرات فرانکفورت علیه رییسی-2مونیخ

تظاهرات  علیه رییسی جلاد در مونیخ-2 تظاهرات  علیه رییسی جلاد در مونیخ-4 تظاهرات  علیه رییسی جلاد در مونیخ-3 تظاهرات  علیه رییسی جلاد در مونیخ-1 

هامبورگ

تظاهرات سالگرد قیام-2 تظاهرات سالگرد قیام-5 تظاهرات سالگرد قیام-4 تظاهرات سالگرد قیام-1 

اشتوتگارت

تظاهرات علیه رییسی در اشتوتگارت-1 تظاهرات علیه رییسی در اشتوتگارت-2 

تورنتو - کانادا

تظاهرات در کانادا علیه رییسی جلاد -21 تظاهرات در کانادا علیه رییسی جلاد -24 تظاهرات در کانادا علیه رییسی جلاد -23 تظاهرات در کانادا علیه رییسی جلاد -22 

 

مونترال - کانادا

تظاهرات در کانادا علیه رییسی جلاد -27 تظاهرات در کانادا علیه رییسی جلاد -25 تظاهرات در کانادا علیه رییسی جلاد -26 

اتاوا -کانادا

تظاهرات علیه رییسی در کانادا-4 تظاهرات علیه رییسی در کانادا-3 تظاهرات علیه رییسی در کانادا-2 تظاهرات علیه رییسی در کانادا-1 

کپنهاگ

تظاهرات در دانمارک علیه رییسی-1 تظاهرات در دانمارک علیه رییسی-4 تظاهرات در دانمارک علیه رییسی-3 تظاهرات در دانمارک علیه رییسی-6 تظاهرات در دانمارک علیه رییسی-5 تظاهرات در دانمارک علیه رییسی-2 

برن - سوئیس

تظاهرات سوییس-1 تظاهرات سوییس-2 تظاهرات سوییس-3