سخنان مجاهد خلق محمود رویایی از شاهدان قتل‌عام در اشرف۳