قیام مردم و کشاورزان اصفهان در اعتراض به غارت حقابه و نابودی زاینده‌رود 

خیزش اصفهان ـ مردم با شعار به اصفهان نفس بده، زاینده رود رو پس بده 

اعتراضات کشاورزان استان اصفهان در بستر خشک زاینده‌رود وارد دوازدهمین روز شد؛ تجمع اعتراضی کـشاورزان اصفهان از روز دوشنبه ۱۷ آبان آغاز شده و به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

شعار مردم و کشاورزان اصفهان: اصفهانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد. زاینده رود من کو، زاینده رود جاری حق مسلم ماست. تا آب نیاد به رودخونه ما بر نمی‌گردیم به خونه.

رژیم آخوندی اینترنت تلفنهای همراه را در منطقه پل خواجو قطع کرده است.