فوری - پاسخ دلیرانه کانون‌های شورشی به یک قاتل قیام و عامل قتل‌عام در آبان ۹۸

 

 

 به آتش کشیدن دفتر آخوند نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ارتجاع در رباط کریم در بامداد شنبه ۲۹ آبان

آخوند جنایتکاری که گفت: یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟!

خبرگزاری سپاه پاسداران: دفتر حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم را به آتش کشیدند.

به آتش کشیدن دفتر آخوند نوروزی-2 

 

 

 

 

 

.