قیام اصفهان- شماره ۳

سپاه پاسداران با تاکتیکهای مفتضح علیه مجاهدین تلاش میکند قیام را کم اهمیت و شکست خورده جلوه دهد

بدنبال ادامه خیزش و تحصن کشاورزان و مردم اصفهان، سپاه پاسداران رژیم آخوندی در وحشت از گسترش اعتراضات، بجای آنکه آبهایی را که منحرف کرده، به روی مردم بگشاید، با توسل به تاکتیکهای مفتضح علیه مجاهدین مذبوحانه تلاش کرد قیام را کم اهمیت جلوه داده و مدعی شود شکست خورده است.

در کلیپی که تحت عنوان ”شکست ضدانقلاب در ماهیگیری از زاینده رود” از سوی سپاه پاسداران تهیه شده و زنجیره رسانه های حکومتی از جمله تلویزیون شبکه۱ و باشگاه خبرنگاران جوان و روزنامه مشرق آنرا درج کرده اند آمده است: «پس از دعوتهایی از آن سوی آبها به قیام و اعتراضات سراسری»، «منافقین و شبکه های معاند سعی داشتند تا مردم را به اغتشاش ترغیب کنند که تلاش آن ها ناموفق بود»... رسانه های حکومتی با نشان دادن توییتهای خانم رجوی و خانم چیت ساز در رابطه با قیام مردم اصفهان نوشتند «وابستگان مریم رجوی تجمعات اصفهانیها را اعتراضات سراسری و قیام نامیده بودند» (تلویزیون شبکه ۱، باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه مشرق و ....). 

سپاه پاسداران و بیت خامنه ای با حفر تونلهای مختلف و منحرف کردن آب برای آب رسانی به صنایع نظامی و طرحهای غارتگرانه در چند دهه گذشته، زاینده رود را خشکانده و هزاران روستا را به نابودی و صدها هزار کشاورز را از زندگی ساقط کرده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹ آبان ۱۴۰۰ (۲۰ نوامبر ۲۰۲۱)