مسعود رجوی: چهارمحال و بختیاری و در مرکز آن شهرکرد به اصفهان پیوست و آب می‌خواهد

 

مسعود رجوی:

چهارمحال و بختیاری و در مرکز آن شهرکرد به اصفهان پیوست و آب می‌خواهد.

ایستادگان برای آب و آزادی در سراسر ایران به حمایت برمی‌خیزند.

اصفهان و شهرکرد تنها نمی‌مانند.

وضعیت در یزد بحرانی و خوزستان ملتهب است.

آب را آخوندها و پاسداران دزدیده‌اند.

عطش مردم ایران با قیام و سرنگونی آنان جواب پیدا می‌کند. زمان برخاستن است.

مسعود رجوی قیام شهرکرد

پیام مریم رجوی قیام شهرکرد