قیام در شهرکرد-شماره ۴

خیزش مردم چهارمحال و بختیاری در شهرکرد در اعتراض به بی‌آبی با شعار بختیاری می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد

امروز دوشنبه اول آذر ماه ۱۴۰۰ هزاران تن از مردم چهارمحال و بختیاری برای دومین روز متوالی در اعتراض به بی‌آبی و سیاستهای غارتگرانه رژیم آخوندی، در شهرکرد دست به تظاهرات زدند.

روز گذشته تظاهرکنندگان از میدان انقلاب به سمت استانداری راهپیمایی و در مقابل استاندری رژیم تجمع کردند. شعار تظاهر کنندگان ازجمله: «بختیاری میمیرد ذلت نمی پذیرد»، «وای اگر ایل ما برنو بدست بگیرد»، «ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما»، «اینجا چهارمحاله بردن آب محاله»، «خوزستان، لرستان، حمایت حمایت» و «مسئولین بی غیرت آب رو دادن به غارت» بود. تظاهر کنندگان بر ادامه تظاهرات در روزهای بعد و تا گرفتن حق‌شان تاکید کردند. 

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود به مردم دلیر شهرکرد که در پی اعتراضات اصفهان علیه غارت آب بپا خاستند، گفت: از خوزستان تا اصفهان و شهرکرد، مردم ایران به پا می‌خیزند و نمی‌خواهند زیر یوغ حکومت آخوندها باشند که آب و هوای سالم را هم از آنها ربوده‌اند. تنها راه، پایان دادن به نظام ظالمان است. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول آذر ۱۴۰۰ (۲۲ نوامبر ۲۰۲۱)