خیزش مردم چهارمحال و بختیاری در شهرکرد در دومین روز خود در اعتراض به بی‌آبی

 

 

روز دوشنبه هزاران تن از مردم چهارمحال و بختیاری برای دومین روز متوالی در اعتراض به بی‌آبی و سیاستهای غارتگرانه رژیم آخوندی، در شهرکرد دست به تظاهرات زدند.