تداوم خیزش مردم شهر کرد در اعتراض به بی‌آبی و غارت آب توسط عوامل حکومتی

 

 

 

مردم شهر کرد سومین روز اعتراضات خود را در اعتراض به غارت آب توسط مافیای حکومتی در حالی برگزار کردند.

مأموران سرکوبگر انتظامی تلاش کردند مانع شکل‌گیری تظاهرات شوند اما با مقاومت جوانان مواجه شدند و تظاهرات ادامه یافت.

مردم خشمگین شهر کرد شعار می‌دادند: «ما مردمان جنگیم بجنگ تا بجنگیم»، «آب را خون می‌کنیم» و «همشهری با غیرت حمایت حمایت».