تجمع در اشرف۳ و در استکهلم همزمان با شروع دادگاه دژخیم حمید نوری

 

 

دادگاه دژخیم حمید نوری از ساعت ۹صبح در استکهلم سوئد آغاز شد. و به‌مدت ۴روز دژخیم حمید نوری در دادگاه استماع خواهد شد.


این جلسه به بازپرسی از دژخیم توسط دادستان، وکلای شاکیان و قاضی، اختصاص دارد.

روز دوشنبه، مقاومت ایران ماکت زندان گوهردشت ساخته مجاهدان اشرفی و شاکیان اشرف۳ را که در دادگاه دورس مورد استفاده قرار گرفته بود به درخواست دادگاه به‌سوئد انتقال داد و برای استفاده در جلسات بعدی به‌ساختمان دادگاه در استکهلم منتقل کرد

در ابتدای جلسه دادگاه استکهلم در روز سه‌شنبه رئیس دادگاه ده دقیقه تنفس اعلام کرد تا دژخیم حمید نوری و وکلای او بتوانند ماکت زندان گوهردشت، شامل راهرو مرگ و سالن مرگ را ببینند

همزمان با این برگزاری این دادگاه یک آکسیون اعتراضی در اشرف۳ برگزار شده است. هم‌چنین تظاهرات اشرف‌نشانان و حامیان مقاومت در استکهلم سوئد در جریان است.

تظاهرات در استکهلم در مقابل دادگاه