تظاهرات هواداران مجاهدین همزمان با چهارمین جلسه بازپرسی از دژخیم حمید نوری در دادگاه استکهلم

جمعی از ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین خلق ایران در استکهلم، همزمان با برگزاری چهارمین جلسه بازپرسی از دژخیم حمید نوری در دادگاه استکهلم در ادامه کارزار جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۶۷ به تجمع  و تظاهرات پرداختند

 

تظاهرات در استکهلم چارمین جلسه دژخیم نوری-2 تظاهرات در استکهلم چارمین جلسه دژخیم نوری-3 

 

مجاهدان اشرفی در اشرف نیز همزمان با تظاهرات استکهلم به تجمع پرداخته و یاد سربداران سال۶۷ را گرامی داشتند.

تجمع در اشرف۳-1 تجمع در اشرف۳-2